2015-07-25 16:44 #0 av: [Jens]

Apple har också tagit fram både en app och ett program för Android-användare - för att underlätta flytten från en plattform till en annan.

Apple har också lagt upp en samling argument på en ny avdelning på sin hemsida som ingår i den nu pågående reklamkampanken "If it+s not an iPhone, it´s not an iPhone".