2019-02-08 12:06 #0 av: Huygens

George Orwell hade rätt.

Geodata från i stort sett alla mobiltelefoner i USA visar sej ha sålts till 100-tals företag av "säkerhetskäl". Det innebär att inte enbart CIA/NSA/GCHQ kan massövervaka alla människor, utan även ett okänt antal företag kan följa mobilanvändares geografiska positioner. DM

Sen tidigare är det också känt att Android kontinuerligt sänder positionsdata till mobilmaster, för vidarebefodran till Langley, även när ingen operatör är kopplad till mobilen.